interaktywne rozwiązania dla medycyny | leader in interactive medical strategy

Gotowi na Facebook i Youtube? Social Marketing już w ofercie usług Activeweb

buzz

Activeweb przeszedł szkolenie KRU Research (Princeton, USA) zdobywając kompetencje niezbędne do prowadzenia kompleksowych kampanii produktów medycznych w portalach społecznościowych Facebook, Youtube, Twitter.

30 marca 2010 Activeweb uczestniczył w Princeton w szkoleniu z zakresu social marketingu. W organizowanym przez Kru Research Boot Campie wzięli udział szefowie rozwoju m.in. Sanofi-Aventis, Roche, Novartis. Ten całodniowy warsztat w sercu siedzib amerykańskiego przemysłu farmaceutycznego był dostępny dla wąskiej grupy 15 osób i udostępnił Activeweb kluczową, praktyczną wiedzę z prowadzenia kampanii w portalach społecznościowych dla produktów farmaceutycznych.

Social marketing to usługa promocji produktu poprzez portale społecznościowe, gdzie liczy się każdy głos użytkownika. Osoby do których docieramy nie są anonimowe. W pełnym, otwartym zakresie mogą uczestniczyć na równi z reklamodawcą procesie dyskusji i promocji marki. Celem kampanii w portalach społecznościowych jest dotarcie do konkretnego konsumenta i zaangażowanie go w kontakt z marką oraz tematem na tyle, aby zdobyć jego przychylność i przekonać, aby stał sie ambasadorem produktu – polecił go swoim znajomym. Ten stary jak świat model marketingu szeptanego powraca w wielkim stylu w portalach typu Facebook czy Openmedica.

Portale, które umożliwiają dotarcie do szerokiego grona odbiorców, wykorzystywane globalnie to m.in.

 • Facebook
 • Youtube
 • Twitter wraz z Google Buzz, choć w mniejszym stopniu popularne w Polsce

Activeweb podczas szkolenia zdobył kwalifikacje z zakresu

 • budowa stron (fan pages) na Facebook,
 • budowa strategii komunikacyjnej na Facebook,
 • budowa aplikacji dla Facebook,
 • ograniczenie i dostosowanie narzędzi społecznościowych do wymagań prawa farmaceutycznego i procedur firmy farmaceutycznej – wyłączanie funkcji, moderacja, dostosowanie,
 • szkolenia w zakresie komunikacji i dobre praktyki,
 • tworzenie scenariuszy komunikacji (przewidywanie),
 • konkursy – kreacja, prowadzenie, dystrybucja,
 • analiza statystyczna,
 • promocja strony w Facebook ads,
 • buzz – promocja strony poprzez blogi i zaangażowanie trend setterów.

Activeweb posiada kompetencje w zakresie budowy map tunelowania ruchu pomiędzy portalami spolecznosciowymi, produktowymi, korporacyjnymi dla zwiększenia skuteczności działań w Internecie.

Dzięki zdobytym przez Activeweb kompetencjom rozwijamy portale dla lekarzy specjalistów Openmedica 2.0, które posiadają technologie stron mikrospołeczności lekarskich.

Openmedica to polski medyczny Facebook.

Możemy m.in.

 • zbudować strony ekspertów,
 • zbudować zamknięte moderowane strony produktów, lub strony tematyczne tylko dla lekarzy, /li>
 • zbudować strony wokół tematów terapeutycznych i wytycznych ich leczenia,
 • powiadamiać znajomych o najnowszej konferencji lub wydarzeniu,
 • współdzielić wiedzę.

Dzięki systemowi Medpass identyfikujemy lekarzy i pozwalamy efektywnie docierać do grupy targetowej, dotychczas obsługiwanej wyłącznie przez sales force team.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy do kontaktu

Kontakt