interaktywne rozwiązania dla medycyny | leader in interactive medical strategy

Rejestry, ewidencje, risk sharing, badania obserwacyjne - wybierz najlepszą platforma

Activeweb od 4 lat tworzy profesjonalną platformę prowadzenia rejestrów o nazwie Science

Science jest uznaną platformą z której korzysta już ponad 12 firm farmaceutycznych tworząc ponad 20 programów ewidecji, rejestrów i systemów wsparcia decyzji. Science jest uznanym systemem przez NFZ do tworzenia ogólnopolskich ewidencji kwalifikacji do programów terapeutycznych.

"W reumatologii z tych rozwiązań (www.ewidencjarzs.pl) wszyscy są zadowoleni - dodaje Krzakowski - NFZ, bo wydaje mniej na terapie u pacjentów, u których leczenie nie przynosiło efektów. Pacjenci i lekarze, bo zasady, na podstawie których podaje się leki, są przejrzyste".
Rzeczpospolita A9, 11 marca 2010, Sylwia Szparkowska

Dzięki współpracy z NFZ stworzyliśmy wysokiej jakości proces budowy rejestrów oraz ich wdrozenia pod kątem zgodności zarówno z wytycznymi (np. NICE) jak i wymagań polskich agend rządowych (NFZ, MZ, AOTM) oraz wymaganiami prawnymi (m.in. ustawa prawa farmaceutycznego).

Science wykorzystywana jest do następujących zadań

 • Ewidencje kwalifikacji pacjentów do programów terapeutycznych (NFZ w badaniu RZS, MIZS, ZZSK)
 • Programy ewidencji Risk Sharing
 • Badania obserwacyjne
 • Rejestry i badania kliniczne
 • Programy wsparcia decyzji terapetycznej - algorytmy podejmowania decyzji zgodnie z wytycznymi przy pacjencie
 • Programy wsparcia wnioskowania o finansowanie w NFZ u świadczeniodawcy

Activeweb oferuje usługi kompleksowego wdrożenia systemów

 1. 1. Analiza badania naukowego lub programu lekowego pod kątem budowy algorytmów decyzyjnych
 2. 2. Budowa dedykowanego oprogramowanie wraz z przekazaniem praw licencyjnych
 3. 3. Wdrozenie oprogramowania na zakupionej przez Activeweb a udostępnionej lekarzom platformie sprzętowej (tablet, smartphone, notebook)
 4. 4. Budowa aplikacji obiegu powiadomień – np. klienta, lekarza, dyrekcji szpitala, oddzału regionalnego NFZ
 5. 5. Udostępnienie usługi web service umożliwiającej automatyczną i bezpieczną integrację danych z systemami HL7 i NFZ
 6. 6. Wsparcie prawne
  1. 1. dedykowane analizy prawne z wiodącymi kancelariami specjalizującymi się w prawie farmaceutycznym
  2. 2. umowy na użyczenie platformy
  3. 3. analiza ryzyka prawnego wdrożenia ewidencji
 7. 7. Zarządzanie procesem wdrożenia w tym kontakt telefoniczny z personelem uczestniczącym we wdrożeniu
  1. 1. Przygotowanie procedury
  2. 2. Kontakt z ośrodkami
  3. 3. Przeprowadzenie poprawnej rejestracji użytkowników w systemie Medpass i nadanie uprawnień
 8. 8. Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla lekarzy i reprezentantów

Science dostępny jest na 4 platformach

 • Strona internetowa
 • Aplikacja instalowana na komputerze Windows
 • Aplikacja dostępna z klucza USB
 • Aplikacja mobilna na systemie Windows Phone

Do tej pory z systemu Science skorzystały m.in. następujące firmy i instytucje:

Zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy do kontaktu

Kontakt