interaktywne rozwiązania dla medycyny | leader in interactive medical strategy

Rola patronatów medialnych oferowanych przez wydawnictwo Openmedica

Czym jest Openmedica?

Nowe wydawnictwo medyczne w Internecie zostało wprowadzone przez Activeweb Medical Solutions jesienią 2006 roku. Openmedica to profesjonalne wydawnictwo służące popularyzacji wiedzy z zakresu medycyny wśród specjalistów, lekarzy i studentów medycyny. Wydawnictwo obejmuje innowacyjne, specjalistyczne portale medyczne, które do tej pory funkcjonowały oddzielnie: kardiolog.pl, radiolog.pl, chirurg.pl, ginekolog.pl, lekarzonkolog.pl, genetyk.pl – dla lekarzy, ekonferencje.pl - dla organizatorów wydarzeń medycznych i poradnikmedyczny.pl - skierowany głównie do pacjentów. Poprzez połączenie wszystkie portale są dostępne pod jedną, wspólną marką. Na witrynach portali dotychczas zostało zgromadzonych ponad 32 000 informacji medycznych tworzonych we współpracy z około 300 autorami reprezentującymi środowisko zdrowia. Dzięki temu przedstawiane materiały świadczą o swojej opiniotwórczości.

Ostatnio wydawnictwo uruchomiło zupełną nowość w Internecie – kanał telewizyjny dla lekarzy. Telewizja OpenMedica TV to nowość wśród środków przekazu, które obecne są na portalach OpenMedica. Reporterzy kanału zawsze aktywnie biorą udział w najważniejszych zjazdach i konferencjach medycznych. Działania telewizji związane są bezpośrednio z kluczowymi wydarzeniami w polskiej medycynie.

W Radzie Naukowej, która nadzoruje wysoki standard zawartości merytorycznej zasiada kilkudziesięciu wybitnych polskich profesorów medycyny.

Na stronach portali wydawnictwa OpenMedica można znaleźć m.in.: wywiady z czołowymi przedstawicielami polskiej medycyny i przywódcami opinii, videocasty, czyli relacje video przedstawiające zapis rozmów z wybitnymi profesorami związanymi z polską służbą zdrowia, fora dyskusyjne z opiniami czytelników portali, blogi dotyczące tematyki zdrowotnej.

Zalety portali Openmedica.

Niewątpliwym atutem specjalistycznych portali medycznych Openmedica jest możliwość dotarcia do wybranej grupy odbiorców – autorytetów medycznych lekarzy specjalizujących się w danej dziedzinie zdrowia – kardiologia, chirurgia, ginekologia, radiologia, onkologia i nie tylko.

Informacja umieszczona na stronach naszych portali ma na celu zainteresowanie jak największego grona potencjalnych uczestników konferencji oraz liderów opinii publicznej, którzy swoją obecnością uświetniają wydarzenie.

Co oferuje Openmedica w ramach patronatu?

Sieć specjalistycznych portali medycznych Openmedica od lat uczestniczy w najważniejszych wydarzeniach medycznych.

Objęcie patronatu przez nasze wydawnictwo oparte jest na obustronnych korzyściach. Wiąże się to z tym, że redakcja przygotowuje materiały dziennikarskie w formie artykułów i wywiadów do witryn Openmedica. Na wybranym portalu staramy się zamieszczać banner bądź informacje promujące wydarzenie medyczne na naszych portalach – zwłaszcza, jeśli chodzi o witrynę ekonferencje.pl.

Do odpowiednio wyselekcjonowanej grupy odbiorców wysyłamy e-mailing, który informuje o terminie i dokładnym programie imprezy. Odbiorcami są lekarze zgromadzeni w bazie danych portali Openmedica oraz osoby zarejestrowane na danych witrynach.

Podczas imprezy realizujemy wywiady i dokonujemy relacji video z imprezy. Dodatkowo nagrywamy także videocasty, – czyli krótkie wypowiedzi z przywódcami opinii – wybitnymi specjalistami medycznymi i zagranicznymi gośćmi uczestniczącymi w sympozjach. Nagranie z konferencji zamieszczamy na wybranym specjalistycznym portalu, który wchodzi w skład Openmedica na okres min. jednego miesiąca.

Czego Openmedica oczekuje w ramach współpracy?

Pełniąc funkcje patrona medialnego Openmedica jest zainteresowana szansą zaprezentowania się na imprezie. W szczególności zależy nam na umieszczeniu naszego logo we wszystkich materiałach konferencyjnych oraz możliwość ustawienia stoiska i standu, gdzie goście konferencyjni będą mogli uzyskać od przedstawiciela wydawnictwa więcej informacji o portalach. W wybranych imprezach osoba reprezentujaca sieć portali Openmedica bierze czynny udział w wybranych panelach konferencji i sympozjach.

Nasze bogate doświadczenie w tego typu przedsięwzięciach, jest poparte referencjami oraz wysoką efektywnością nowoczesnych narzędzi przekazu informacji, które dostarczamy. Jesteśmy przekonani, że współpraca patronacka nad najważniejszymi wydarzeniami medycznymi będzie przynosiła wydawnictwu oraz organizatorom konferencji coraz więcej korzyści i obustronnej satysfakcji.

Pobierz biuletyn (PDF)