interaktywne rozwiązania dla medycyny | leader in interactive medical strategy

Dlaczego ponad 80% lekarzy szuka wyspecjalizowanej informacji w Internecie?

Nie jest tajemnicą, ze Internet staje się coraz powszechniejszym źródłem wiedzy dla osób poszukujących profesjonalnej informacji. Wyspecjalizowany serwis posiada informacje, które często od czytelnika wymagałyby zgromadzenia kilku lub nawet kilkunastu pozycji w literaturze fachowej. Z drugiej strony, Internet jako źródło rzetelnej wiedzy, cały czas ciągnie za sobą opinie „śmietnika informacji”. Lekarze często podkreślają, że pacjenci znajdują na stronach www nieprecyzyjne, a nawet nieprawdziwe informacje o zdrowiu. Tendencja ta jednak zmienia się - pacjenci oraz środowisko medyczne nabiera coraz większego zaufania do wartości merytorycznej treści zamieszczanych na witrynach internetowych nie tylko na tych zagranicznych (PubMed, Elsvier, Bio Med Central, Cochrane, Medline, Black Well Synergy , Science Direct,ProQuest, DynaMed, GIDEON,NCBI), ale także polskich (m.in. openmedica.pl). Dla coraz większej grupy lekarzy Internet staje się coraz większym polem do promowania wiedzy oraz edukacji.

„Elektroniczne formy przekazu są coraz bardziej powszechne, i są doskonałym narzędziem do upowszechniania wiedzy w środowisk medycznym„

Prof. dr hab. Jarosław Drożdż, Przewodniczący Sekcji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznem

Nie tyko treść, ale także forma

Nowoczesne środki przekazu informacji dzięki poniżej opisanym cechą zostawiają w tyle tradycyjną książkę czy prasę drukowaną.

Dostępność

Internet jest narzędziem, do którego ma dostęp większość lekarzy, w domu a także miejscu pracy. Współczesny lekarz ze względu na ciągłe dokształcanie nie może pracować bez komputera podłączonego do sieci.

Aktualność

Obecnie większość najważniejszych medycznych tytułów prasowych ma swoje strony internetowe British Journal of Medicine, New England Journal of Medicine, Journal of American Medical Association, The Lancet, The Hart. Są one tworzone głownie z powodów szybkiej aktualizacji informacji, która nie jest możliwa przy okazji wersji drukowanej wydania.

Bezpieczeństwo

Zgodnie z prawem farmaceutycznym (ustawa z dnia 6 września 2001r. “Prawo farmaceutyczne” oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) do wybranych treści medycznych dostęp mają tylko osoby posiadające wykształcenie medyczne. Coraz więcej polskich porali wdrożyło system logowania MedPass (monitor Openmedica wyd. 4, 08/06), obecnie MedPass jest wdrożony na 55 portalach o medycynie i zdrowiu.

Wygoda i intuicyjność

Portale internetowe posiadają zestaw narzędzi umożliwiających inteligentne przeszukiwanie zasobów, znajdowanie informacji po słowach kluczowych, daje to możliwości szybkiego wyszukania informacji a także poznania szerszego kontekstu poszukiwanego tematu.

Multimedia

Informacje testowe przekazywane czytelnikom poprzez portal medyczny często wzbogacane są plikami multimedialnymi, co sprawia, że są bardziej atrakcyjne, a przez to są również lepiej zapamiętywane. W Internecie możemy znieść informacje uzupełniane plikami: PDF, RTF, MS WORD, XLS, PPT, JPG. Video, Audio, Flash. Przełomem na tej płaszczyźnie był system videorelacji wprowadzony przez wydawnictwo Openmedica, obecnie przekształcony w pierwszą telewizje internetową dla lekarzy Openmedica.tv ( monitor openmedica wyd. 6,10/6).

Personalizacja

Nowoczesne trendy w światowym Internecie pozwalają na tworzenie przez czytelnika własnych kanałów informacyjnych RSS. Pozwala to na dobieranie tylko tych informacji, które na interesują, dodatkowymi zaletami jest omijanie reklam i spamu. Kolejnym elementem personalizacji zasobów Internetu jest blog, który coraz częściej staje się opiniotwórczym narzędziem dostępnym dla wszystkich lekarzy (więcej na temat RSS i blogów: monitor Openmedica wyd. 7 11/06). Openmedica jak pierwsze wydawnictwo dla lekarzy wprowadziła elementy społeczności Web 2.0, Wierząc, że dzięki personalizacji w odbiorze i wysłaniu treści zasoby w Internecie dla lekarzy będą jeszcze atrakcyjniejsze.

Kontakt

W celu uzyskania więcej informacji do kontaktu.

Rafał Kowalczyk - New Business Director
Rafał Kowalczyk
New Business Director
mobile: +48.509.524.595
tel. +48.22.462.84.04
Pobierz biuletyn (PDF)