interaktywne rozwiązania dla medycyny | leader in interactive medical strategy

Operacje Online

Edukacja i doskonalenie zawodowe z zakresu medycyny jest niezbędnym ogniwem w procesie rozwoju naukowego każdego lekarza. W dobie Internetu korzystanie z materiałów naukowych z sieci staje się coraz bardziej popularne. Warunkiem sprawdzonego procesu edukacji jest świadomość pochodzenia materiałów szkoleniowych. Na portalach medycznych Openmedica publikujemy materiały zrecenzowane, aktualne merytorycznie.

Jak przekazywać wiedzę aby skutecznie oddziaływała na słuchacza? Videooperacje to nowość na naszych portalach. Dzięki uprzejmości wybranych Klinik Chirurgicznych możemy publikować w sieci nagrania z przeprowadzanych operacji. Jest to wyjątkowy na swój sposób model prezentowania zarówno teoretycznej, jak i praktycznej wiedzy lekarzom. Wprawdzie nic nie zastąpi praktyki zawodowej, jednak to właśnie nagranie video potrafi najszczegółowiej odzwierciedlić skomplikowane schematy operacji.

Openmedica planuje przeprowadzić cykl nagrań, na których na przykładzie konkretnej jednostki chorobowej lekarz prowadzący operacje będzie komentował ważne aspekty każdej z czynności. Dzięki nowym technikom obróbki i montażu dźwięku i obrazu stworzymy scalony program poświęcony konkretnemu przypadkowi klinicznemu. Będzie on zawierał komentarze specjalistów przed operacją, poszczególne procesy operacji, a także informacje o stanie zdrowia, ewentualnych powikłaniach i wskazaniach do leczenia pooperacyjnego.

To właśnie dokładne opisy poszczególnych przypadków klinicznych, poszczególnych jednostek chorobowych, mają za zadanie pomóc naszym czytelnikom w praktykowaniu zawodowym. Dzięki swojej funkcjonalności to właśnie Videooperacje mają szansę stać się najodpowiedniejszym sposobem doskonalenia zawodowego lekarzy specjalistów.

Raz w miesiącu na portalu Chirurg.pl opublikujemy jeden lub dwa, konkretne przypadki kliniczne. Pierwsza Videooperacja już w marcu. Serdecznie zapraszamy do korzystania z multimedialnych środków przekazu obecnych na stronach wydawnictwa Openmedica.

Kontakt

Zapraszam do kontaktu z Activeweb w celu wykonania lub konsultacji Państwa projektów audiowizualnych. Specjalizujemy się w realizacji Videocastów (nagrań z sesji, konferencji naukowych i prasowych) oraz medycznych materiałów edukacyjnych (operacje, zabiegi, montaż, postprodukcja).

Pobierz biuletyn (PDF)

Biuletyn Openmedica Monitor