interaktywne rozwiązania dla medycyny | leader in interactive medical strategy

GCPpl

Activeweb uruchomil portal Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce

Activeweb realizuje konsekwentnie polityke wspierania polskiego środowiska naukowego, nowy portal zostal oparty na najnowszej wersji systemu Integrator2 i bedzie zarzadzany zgodnie ze standardami SLA 4/4/24.

Intencją nowej strony gcppl.org.pl jest dalsze usprawnienie wymiany informacji i współpracy środowiska zainteresowanego Dobrą Praktyką Kliniczną i badaniami klinicznymi o wysokim standardzie w Polsce. Serwis został oparty o nowoczesną dynamiczną platformę internetową i powstał dzięki wsparciu firmy Activeweb.

W części Informacje ogólne znajdują się aktualności oraz najważniejsze informacje na temat Stowarzyszenia - jego misji, statutu, zarządu i grup roboczych oraz organizacji i firm współpracujących.

Część Badania kliniczne zawiera opis tego, czym są badania kliniczne, a także obecnie bardzo przydatne załączniki z polskimi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi, dotyczącymi badań.

Ponadto polecamy wgląd w publikacje związane z prowadzeniem badań klinicznych, a także informacje na temat kursow i szkoleń.

Strona Bezpieczeństwo leków powstaje obecnie i dostępna będzie wkrótce.

W części Dla mediów polecamy nasze najnowsze informacje. Istnieje także możliwość zadania pytania e-mailem.

Dla osób należących do Stowarzyszenia stworzyliśmy część zamkniętą Dla członków GCPpl. W ciągu tygodnia 3-10 listopada te z osób, których aktualne adresy e-mail były dostępne w naszym sekretariacie, powinny otrzymać automatyczną wiadomość wraz z przydzielonym "login" i hasłem, które można następnie zmienić.

Po użyciu hasła będą widoczne następujące działy:

- Bieżące informacje - ogólnodostępne oraz dostępne wyłącznie po zalogowaniu się;

- GCPpl Newsletter - kilka poprzednich numerów naszego biuletynu, rozsyłanego dotychczas drogą e-mailową;

- Lista członków

- Twój profil - miejsce, w którym można uaktualnić swoje dane, do czego zachęcamy w przypadku zmian;

- Spotkania - informacje o spotkaniach Zarządu, spotkaniach dla osób zrzeszonych w Stowarzyszeniu oraz o kursach i szkoleniach.

Dołącz do GCPpl pozwala na elektroniczne wysłanie zgłoszenia kandydata do Stowarzyszenia (szczegóły tamżę) oraz na ściągnięcie pliku w formacie .doc lub .pdf, którego można użyć, jeżeli ktoś woli drogę tradycyjną.

Linki natomiast, to szeroki wachlarz ważnych i przydatnych odsyłaczy do stron instytucji rządowych, międzynarodowych oraz portali medycznych.

Narzędzia

Drukuj wiadomość

Kontakt

Rafał Kowalczyk - New Business Director
Rafał Kowalczyk
New Business Director
mobile: +48.509.524.595
tel.: +48.22.894.06.30