interaktywne rozwiązania dla medycyny | leader in interactive medical strategy

Activeweb partnerem akcji "HIV nie wybiera. Ty możesz."

Activeweb jest partnerem akcji prewencyjnej „HIV nie wybiera. Ty możesz”. Rozpoczęta w listopadzie akcja ma na celu zwrócenie uwagi młodych ludzi na związek pomiędzy stosowaniem środków psychoaktywnych, a zwiększeniem prawdopodobieństwa podjęcia ryzykownych kontaktów seksualnych.

Tegoroczna kampania społeczna, organizowana pod hasłem „HIV nie wybiera. Ty możesz”, skierowana jest do młodzieży w wieku 15 – 19 lat. Taki wybór grupy docelowej dla prowadzonych działań został podyktowany wynikami analiz epidemiologicznych, z których wynika, że stale zwiększa się liczba osób zakażonych drogą kontaktów seksualnych. Dodatkowym argumentem jest fakt, że wśród osób zakażonych HIV aż 10 proc. stanowią ludzie poniżej 20 roku życia, a ponad 50 proc. jest w wieku 20 – 29 lat. Głównym celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi, na zależność pomiędzy czynnikami takimi jak alkohol i inne środki psychoaktywne, a prawdopodobieństwem podejmowania ryzykownych kontaktów seksualnych.

Organizowana kampania jest bardzo ważnym elementem działań profilaktycznych, mającym na celu ograniczenie pandemii HIV/AIDS. Jak do tej pory, w żadnym kraju nie udało się całkowicie wyeliminować problemów związanych z HIV/AIDS. Mimo ogromnego postępu nauk medycznych i znacznych nakładów finansowych nie wynaleziono szczepionki przeciwko HIV. Można jedynie – dzięki terapii antyretrowirusowej – przedłużać życie zakażonych pacjentów i dążyć do poprawy jego jakości.

W trakcie kampanii zostaną wykorzystane wszystkie media poprzez rozpowszechnianie w prasie, radiu, telewizji i Internecie, na ulotkach oraz plakatach informacji na temat ryzykownych zachowań i sposobów ich unikania. W dniach od 1 do 30 listopada 2002 pod numerem 0-801-22-50-01 działać będzie specjalna infolinia, która umożliwi młodym ludziom anonimowy kontakt z osobami udzielającymi pomocy i fachowej porady oraz kierującymi do najbliższych punktów testowania.

Głównym organizatorem kampanii „HIV nie wybiera. Ty możesz” jest Krajowe Centrum ds. AIDS – agenda Ministerstwa Zdrowia o zasięgu ogólnopolskim. Centrum zajmuje się działalnością profilaktyczno-edukacyjną, określa standardy diagnostyki i terapii osób żyjących z HIV i chorych na AIDS oraz współpracuje z ośrodkami leczącymi pacjentów z HIV i AIDS. W szerokim zakresie prowadzi również współpracę międzynarodową, zwłaszcza z państwami Europy środkowej i Wschodniej.

Narzędzia

Drukuj wiadomość

Kontakt

Rafał Kowalczyk - New Business Director
Rafał Kowalczyk
New Business Director
mobile: +48.509.524.595
tel.: +48.22.894.06.30