interaktywne rozwiązania dla medycyny | leader in interactive medical strategy

radiolog.pl

Radiolog.pl, trzeci spośród specjalistycznych portali dla lekarzy sieci medical.activeweb, został udostępniony specjalistom radiologii w sieci internet.

www.radiolog.pl jest trzecim po Psychiatrii On Line oraz kardiolog.pl portalem z grupy specjalistycznych serwisów informacyjnych skierowanych do lekarzy, należącym do sieci portali medycznych medical.activeweb. Głównym założeniem serwisu jest stworzenie platformy wymiany informacji medycznej z dziedziny radiologii umożliwiającej specjalistom z całego kraju czerpanie informacji oraz przedstawianie swoich prac przy wykorzystaniu sieci internet.

Portal zawiera informacje przeznaczone dla lekarzy, dlatego dostęp do materiałów zgromadzonych w portalu możliwy jest jedynie po wcześniejszej rejestracji oraz zalogowaniu. Podstawowe moduły tworzące portal dzielą dostępne informacje na artykuły dla lekarzy (materiały redakcyjne przygotowane przez współpracujących z portalem specjalistów), doniesienia z kraju i ze świata, oraz informacje z rynku medycznego. Nowością w tego typu portalach jest przygotowanie działu case study, w którym lekarze będą mogli zaprezentować swoje prace na temat konkrentych przypadków. Wśród informacji znalazł się także spis najważniejszych wydarzeń, konferencji oraz seminariów radiologicznych.

W portalu zostały udostępnione narzędza interaktywne, w tym możliwość umieszczania komentarzy do artykułów, lista dyskusyjna dla lekarzy oraz ankiety. Dostępne są także przegląd prasy, księgarnia internetowa, spis grantów i konkursów oraz dział sprzedaży sprzętu medycznego. W przyszłości portal zostanie poszerzony o moduł kursów podyplomowych prowadzonych w ramach ustawiczengo kształcenia lekarzy.

Zespół redakcyjny stanowi kadra naukowa i pracownicy wiodących Zakładów Radiologii w Polsce. Partnerami portalu są Medical Science International oraz Polish Journal of Radiology. Dzięki podjętej współpracy zarejestrowani użytkowników będą mieli dostęp do pełnych tekstów publikacji naukowych z zakresu radiologii.

Radiolog.pl został utworzony przy wykorzystaniu autorskiego systemu zarządzania treścią Integrator2. Zastosowanie tego rodzaju systemu usprawni aktualizację serwisu oraz umożliwi wymianę informacji pomiędzy portalami działającymi w sieci medical.activeweb. Ułatwi również współpracę pomiędzy zewnętrznymi autorami artykułów oraz zespołem redakcyjnym. Wykorzystanie systemu Integrator2 umożliwia bowiem wprowadzanie poprzez panel administracyjny dostępny z poziomu strony www wszelkich danych, np. artykułów, zdjęć czy plików do pobrania.

Narzędzia

Drukuj wiadomość

Kontakt

Rafał Kowalczyk - New Business Director
Rafał Kowalczyk
New Business Director
mobile: +48.509.524.595
tel.: +48.22.894.06.30