interaktywne rozwiązania dla medycyny | leader in interactive medical strategy

Activeweb uruchamia hosting klasy Enterprise

Activeweb Medical uruchomił najnowsze centrum hostingowe oparte na wirtualizacji VMWare Infrastructure 3.5.

Inwestycja o wartości 300 tysięcy złotych pozwoliła Activeweb na budowę w pełni hermetycznych systemów hostingowych na cele aplikacji bazodanowych, przetwarzania danych osobowych, hostowania systemów zarówno open-source jak i enterprise.

Activeweb uruchamia usługę hostingu zarządzanego dla przemysłu farmacetycznego. Wysokiej jakość SLA w oparciu o 24h monitoring hardware & applications oraz technologię VMWARE gwarantuje naszym klientom najwyższą jakość i bezpieczeństwo. Ceny wirtualnych serwerów wraz z SLA i helpdesk już on 900 pln / miesięcznie.

Korzyści z VMWARE Infrastructure:

 • Zwiększenie wspołczynnika utylizacji zasobow sprzętowych o 50 -70 %
 • Zmniejszenie nakłady inwestycyjne na sprzęt i oprogramowanie o 40 %
 • Zmniejszenie kosztów operacyjnych o 50 – 70 %
 • Zwiększenie ilości serwerow obsługiwanych przez jednego administratora z 10 do 30
 • Minimalizacja kosztow (TCO) infrastruktury
 • Ograniczenie pracochłonności związanej z utrzymaniem infrastruktury poprzez uproszczenie i automatyzację czasochłonnych czynności operacyjnych.
 • Poprawa elastyczności i dostępności infrastruktury
 • Podniesienie dostępności usług i ciągłości procesow biznesowych niezaleŚnie od sprzętu i systemow operacyjnych
 • Umożliwienie nieprzerwanej pracy infrastruktury oraz bezprzestojowej obsługi serwisowej dzięki możliwości migracji pracujących systemow pomiędzy serwerami fizycznymi
 • Eliminacja czasochłonnych instalacji i konfiguracji oprogramowania poprzez stosowanie predefiniowanych instancji wirtualnych
 • Skrocenie cykli rozwoju oprogramowania dzięki możliwości udostępniania dowolnych środowisk rozwojowo testowych na bazie ograniczonych zasobow sprzętowych
 • Zwiększenie elastyczności infrastruktury w obsłudze potrzeb biznesowych dzięki możliwości natychmiastowego uruchamiania usług i dynamicznej optymalizacji środowisk aplikacyjnych
 • Umożliwienie koegzystencji starych systemow wraz z nowymi środowiskami.
 • Możliwości funkcjonalne:

 • łatwy i szybki sposob tworzenia nowych instancji maszyn wirtualnych (z rożnymi systemami operacyjnymi),
 • tworzenie wzorcow (template) maszyn wirtualnych, ktore mogą stanowić wzorce serwerow (systemow operacyjnych, baz danych, aplikacji, itd.),
 • klonowanie maszyn wirtualnych z wykorzystaniem mechanizmow System Preparation,
 • możliwość wykonywania kopii migawkowych (snapshot) w dowolnym momencie oraz powrotu do poprzedniego stanu maszyny wirtualnej (revert),
 • łatwa i szybka zmiana konfiguracji maszyn wirtualnych
 • moŻliwość zarządzania zasobami maszyn wirtualnych (CPU, RAM, LAN, I/O) bez przerywania ich pracy,
 • Activeweb korzysta z połączeń 1Gb/s do TP, 1Gb/s do PLIX, 1Gb/s do Crowley, 1Gb/s do WIX, 1Gb/s do Level3. Dzięki temu oferujemy naszym klientom innowacyjne usługi videostreamingu zintegrowane z portalami.

  Narzędzia

  Drukuj wiadomość

  Kontakt

  Rafał Kowalczyk - New Business Director
  Rafał Kowalczyk
  New Business Director
  mobile: +48.509.524.595
  tel.: +48.22.894.06.30