interaktywne rozwiązania dla medycyny | leader in interactive medical strategy

RESCUE badanie obserwacyjne online - rewolucyjne rozwiązanie w medycynie

Z początkiem marca 2008 roku Activeweb Medical uruchomił innowacyjny projekt „Badanie Rescue”.

Naszym celem jest dostarczanie i umacnianie wiedzy oraz świadomości na temat najbardziej aktualnych i ważnych z punktu widzenia praktyki lekarskiej tematów. Tworzymy najbardziej nowoczesne rozwiązania w zakresie medycyny.

Mamy zaszczyt zaprosić do zapoznania się z innowacyjnym badaniem obserwacyjnym online www.badanierescue.pl. Przedsięwzięcie dotyczy grupy chorych, leczonych nowoczesnym preparatem.

RESCUE to nowoczesne badanie obserwacyjne online z zastosowaniem preparatu Lucentis. Na ten cel firma Novartis Polska Sp. z o.o. udostępniła grant naukowy. Celem badania jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa terapii preparatem u pacjentów z wysiękową postacią AMD (zwyrodnienie plamki związane z wiekiem) w Polsce. Zamierzeniem badania jest także pozyskanie danych epidemiologicznych dotyczących AMD w Polsce oraz informacje na temat rzeczywistej liczby iniekcji preparatu Lucentis, wykonanych w trakcie 12-miesięcznej obserwacji pacjenta.

Prosty proces rejestracji pacjentów polega na uzupełnieniu karty obserwacji pacjenta online oraz późniejszym aktualizowaniu danych w czasie kolejnych wizyt.

Badanie prowadzone będzie w kilku wysokospecjalistycznych ośrodkach okulistycznych na terenie całego kraju. Bierze w nim udział 50 lekarzy i obejmie 400 pacjentów. Wyniki zostaną podsumowane oraz szeroko zaprezentowane środowisku lekarskiemu poprzez publikację naukową lub doniesienie kongresowe.

Narzędzia

Drukuj wiadomość

Kontakt

Rafał Kowalczyk - New Business Director
Rafał Kowalczyk
New Business Director
mobile: +48.509.524.595
tel.: +48.22.894.06.30