interaktywne rozwiązania dla medycyny | leader in interactive medical strategy

Virtual CF

Pierwsza w Polsce wirtualna wspólnota osób chorych na mukowiscydozę została stworzona przez Activeweb.

4 lipca 2005 roku uruchomiony został portal www.virtualcf.pl - wirtualna społeczność osób chorych na mukowiscydozę, ich rodzin oraz lekarzy i specjalistów zajmujących się diagnostyką i leczeniem mukowiscydozy. Przygotowanie systemu obsługującego wirtualną społeczność powierzono Activeweb Medical Solutions.

Portal internetowy Virtual CF to niekomercyjny projekt, platforma komunikacji pozwalająca na integrację osób chorych na mukowiscydozę, ich rodzin oraz lekarzy i specjalistów. Celem projektu jest dostarczenie osobom z mukowiscydozą oraz ich rodzinom różnorodnych informacji, emocjonalnego wsparcia oraz możliwości wzajemnej komunikacji. Zadaniem portalu jest również udostępnienie lekarzom i specjalistom najnowszych informacji z zakresu diagnostyki i leczenia mukowiscydozy, a także umożliwienie komunikacji i stworzenie wirtualnego konsylium środowiska. Zawarte w portalu informacje na temat mukowiscydozy, jej diagnostyki i leczenia są również dostępne dla szerokiego grona użytkowników sieci Internet, poprzez opcję wejście gościnne [Gość].

W portalu, oprócz informacji o mukowiscydozie, zarejestrowani użytkownicy znajdą szereg narzędzi pozwalających na tworzenie wspólnoty w sieci Internet. Dostępny jest kalendarz wspólnoty, w którym umieszczane są wszystkie ważne dla środowiska wydarzenia, a także istnieje możliwość umieszczenia wydarzenia przez osoby uczestniczące w życiu wspólnoty. Portal posiada wewnętrzną pocztę e-mail, dzięki której możliwe jest nawiązanie nowych znajomości w ramach wspólnoty. Dla osób chorych na mukowiscydozę przygotowane zostały również osobisty terminarz, blogi, forum dyskusyjne oraz czat. Każdy opublikowany na stronach wspólnoty artykuł można skomentować. Możliwe jest również publikowanie własnych artykułów, a także prowadzenie własnej rubryki tematycznej. Ważnym rozwiązaniem zaproponowanym w portalu jest dziennik wspierający terapię. Codzienne odpowiadanie na pytania zawarte w dzienniku pozwalają na lepsze monitorowanie terapii przez lekarza, a także mogą wpłynąć na wytrwałe stosowanie zaleceń lekarza czy specjalisty. Innowacyjnym rozwiązaniem jest udostępnienie wyników pacjenta lekarzowi prowadzącemu przy wykorzystaniu portalu. Dzięki wspólnie wypełnianym formularzom pacjent i lekarz mogą mieć ze sobą częstszy kontakt przy wykorzystaniu narzędzi wirtualnej społeczności.

System przygotowany przez Activeweb Medical Solutions wykorzystuje w pełni obiektowe metody tworzenia portali płynące z doświadczenia przy takich projektach jak system MedPass. Założenia wirtualnej społeczności wymagały przygotowania oprogramowania, które umożliwi rejestrację uczestników, jednocześnie zapobiegając dostaniu się do wspólnoty osób niezwiązanych z problemem mukowiscydozy. W tym celu przy pierwszej rejestracji wymagany jest kod dostępu, dystrybuowany jedynie pośród członków stowarzyszeń pacjentów.

Więcej informacji na temat mukowiscydozy www.virtualcf.pl – wejście gościnne [Gość].

Narzędzia

Drukuj wiadomość

Kontakt

Rafał Kowalczyk - New Business Director
Rafał Kowalczyk
New Business Director
mobile: +48.509.524.595
tel.: +48.22.894.06.30