interaktywne rozwiązania dla medycyny | leader in interactive medical strategy

Pamiętaj o Sercu

Pamiętaj o sercu wg Activeweb Medical Solutions. Nasza firma odświeżyła wizerunek portalu.

Activeweb Medical Soliutions odświeżył wizualizację portalu pamietajosercu.pl nadając mu nowoczesny wygląd.

Program „Pamiętaj o Sercu” jest integralną częścią Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2003-2005, prowadzonego pod auspicjami Ministerstwa Zdrowia i w całości przez Ministerstwo finansowanego.

Ideą Programu POLKARD jest koordynacja działań nie tylko środowiska kardiologów, ale i internistów, lekarzy rodzinnych, diabetologów i neurologów w celu wypracowania kompleksowego podejścia do wszystkich czynników ryzyka i upowszechnienia nowoczesnej prewencji chorób sercowo-naczyniowych.

Wśród zadań, jakie postawił przed sobą Program jest zarówno poprawa wykrywalności i skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego, zaburzeń lipidowych i cukrzycy, jak i prowadzenie działań lobbingowych na rzecz prewencji chorób układu krążenia, edukacji prozdrowotnej dzieci i młodzieży oraz podniesienie poziomu wiedzy całego społeczeństwa o czynnikach ryzyka i współczesnych metodach postępowania w przypadku podejrzenia zawału serca i udaru mózgu.

Narzędzia

Drukuj wiadomość

Kontakt

Rafał Kowalczyk - New Business Director
Rafał Kowalczyk
New Business Director
mobile: +48.509.524.595
tel.: +48.22.894.06.30