interaktywne rozwiązania dla medycyny | leader in interactive medical strategy

Activeweb na konferencji Nauka dla Gospodarki

Activeweb Medical Solutions został patronem medialnym konferencji naukowej zorganizowanej przez Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych Uniwersytetu Łódzkiego

Activeweb Medical Solutions został patronem medialnym konferencji naukowej zorganizowanej przez Biuro Międzynarodowych

Programów Badawczych Uniwersytetu Łódzkiego

Zostaliśmy także zaproszeni do wygłoszenia wykładu w trakcie panelu Zdrowie i życie 22 października. Igor Gnot miał przyjemność zaprezentować wykład na temat Techniki teleinformatycznych w nauczanie za pośrednictwem sieci rozległych.

Głównym celem organizatorów konferencji, którymi są największe ośrodki naukowe regionu łódzkiego jest pokazanie środowiska naukowego regionu, zaprezentowanie jego potencjału, możliwości oferowania praktycznych rozwiązań przeznaczonych dla środowiska biznesowego. Równorzędnym celem jest usankcjonowanie Konferencji jako miejsca do otwartej dyskusji na temat możliwości i oczekiwań środowisk, które oddziaływają w sposób bezpośredni lub pośredni na rozwój gospodarczy naszego regionu.

Organizatorami konferencji są: Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Instytut Medycyny Pracy, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, Instytut Europejski oraz instytucje realizujące projekt celowy RSI LORIS, w tym wspomniany już Uniwersytet Łódzki i Politechnika Łódzka a także Urząd Marszałkowski i Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego.

Narzędzia

Drukuj wiadomość

Kontakt

Rafał Kowalczyk - New Business Director
Rafał Kowalczyk
New Business Director
mobile: +48.509.524.595
tel.: +48.22.894.06.30